Lidé

Anna-Marie Lahodová

SBORMISTRYNĚ

Od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventskou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny KrisKros a cappella. Je také sbormistryní dětského a dívčího sboru Pražská kantiléna.

Lahodova_AnnaMarie

Zuzana Kuncová

SBORMISTRYNĚ

Od dětství zpívala v dětském pěveckém sboru Severáček Liberec. Je absolventkou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Byla dlouholetou členkou operního sboru Divadla J. K. Tyla a nyní se věnuje pedagogické činnosti v ZUŠ Rokycany a v základní škole Rokycany. Vede několik dětských sborů a smíšený sbor Zůzizů.

Kuncova_web

Adéla Skočilová

SBORMISTRYNĚ

První zkušenosti se zpěvem získala jako členka Sušického dětského sboru Je absolventkou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Spolupracuje s Mezinárodním pěveckým centrem v Karlových Varech a dále např. s Plzeňským smyčcovým orchestrem. Můžete ji vidět taky jako sólistku v Divadle J. K. Tyla. Je členkou vokální skupiny KrisKros a cappella.

Skocilova_Adela

Silva Kvěchová

Klavírní spolupráce

Od mala se věnuje hudbě v ZUŠ Strakonice, kde studovala klavír, příčnou flétnu a zpěv. Také zpívala v dětském sboru Fere Angeli a následně v pěveckém sboru Gymnázia Strakonice, kde působila i jako korepetitorka. Nyní studuje klavír na Konzervatoři v Plzni u prof. MgA. Věry Müllerové a zároveň Právnickou fakultu v Plzni. Vyučuje klavír v ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni.

Kvechova_Silva