Lidé

Anna-Marie Lahodová

SBORMISTRYNĚ

Od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventskou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny KrisKros a cappella. Je také sbormistryní dětského sboru Pražská kantiléna.

Lahodova_AnnaMarie

Zuzana Kuncová

SBORMISTRYNĚ

Od dětství zpívala v dětském pěveckém sboru Severáček Liberec. Je absolventkou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Byla dlouholetou členkou operního sboru Divadla J. K. Tyla a nyní se věnuje pedagogické činnosti v ZUŠ Rokycany a v základní škole Rokycany. Vede také smíšený sbor Zůzizů.

Kuncova_web

Adéla Skočilová

SBORMISTRYNĚ

První zkušenosti se zpěvem získala jako členka Sušického dětského sboru Je absolventkou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Spolupracuje s Mezinárodním pěveckým centrem v Karlových Varech a dále např. s Plzeňským smyčcovým orchestrem. Můžete ji vidět taky jako sólistku v Divadle J. K. Tyla. Je členkou vokální skupiny KrisKros a cappella.

Skocilova_Adela

Klára Kaiserová

Klavírní spolupráce

Klára Kaiserová se seznámila s hudbou v ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice. V současné době studuje hru na klavír na plzeňské konzervatoři u profesora Luďka Šabaky. Pravidelně spolupracuje se studiem Zelí-Potkan, plzeňskou společností skladatelů a interpretů soudobé artificiální hudby. Dva roky pedagogicky působila na ZUŠ v Domažlicích jako učitelka klavírní hry, korepetitorka a sbormistryně dětského pěveckého sboru SKŘIVÁNCI. Je také členkou Plzeňského lidového souboru MLADINA. Příležitostně se věnuje psaní průvodních programových slov ke koncertům ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií.

WhatsApp Image 2023-11-12 at 14.31.39