Goskobela z. s.

Goskobela z. s. vznikl jako sdružení rodičů a přátel Kajetána v roce 2019. Pro chod sboru má neocenitelnou pomoc technickou, organizační i hospodářskou. Jeho výkonným orgánem je výbor, který v současnosti pracuje ve složení: Gabriela Benešová (předsedkyně), Petra Golíková (místopředsedkyně), Anna-Marie Lahodová, Zuzana Kuncová, Adéla Skočilová (sbormistryně).

Identifikační číslo: 08591539

Adresa: Goskobela z. s., Dubová 26, Plzeň Litice, 321 00

Číslo účtu: 2101719689/2010