O sboru

Historie

Dětský sbor při opeře DJKT založili doc. Zdeněk Vimr a Mgr. Anna-Marie Lahodová v roce 2014. V současné době sbor nese název Kajetán a jeho přípravná oddělení Kajetánek a Malý Kajetán. Sbormistryněmi jsou Mgr. Anna-Marie Lahodová, Mgr. Adéla Skočilová a Mgr. Zuzana Kuncová.

Sbor si od počátku klade za cíl vychovávat dětské zpěváky, kteří budou účinkovat v operních inscenacích DJKT. Důraz je kladen nejen na hlasovou výchovu a rozvíjení hudebních dovedností dětí, ale také na jejich celkový estetický a kulturní rozhled. Repertoár sboru zahrnuje kromě dětských partů operních děl také klasické sborové skladby, se kterými sbor vystupuje na rozličných kulturních akcích, koncertech a soutěžích.

Děti vystupovaly v inscenacích Sedlák kavalír a Komedianti, Johanku z Arku na hranici, Jan Jakub Ryba, Idomeneo, Broučci, Carmen, Alceste a v dětských operách Kocour v botách a Žvanivý slimejš. Každoročně se také účastní open air akce Noc s operou.