Komponovaný večer k 17. listopadu

Velké divadlo, Plzeň
17. listopadu 2019