Načítám Akce

Znovuotevření Velké synagogy

Vystoupení

Po třech letech se Velká synagoga v Plzni opět otevře veřejnosti. Slavnostní znovuotevření se uskuteční 10. dubna 2022. V 17.00 vyjde průvod se svitkem Tóry, která bude tímto přenesena ze Staré do Velké synagogy a tam slavnostně uložena do svatostánku. Od 18.00 bude následovat program spojený s koncertem.

Záštitu nad slavnostním znovuotevřením převzali předseda vlády České republiky Petr Fiala a ministr kultury České republiky Martin Baxa. Plzeňská synagoga je významnou kulturní památkou nejen České republiky, ale i celé Evropy: řadí se mezi pět největších synagog na světě. Společně s kostelem sv. Bartoloměje je dominantou města Plzně.

Od roku 2019 zde probíhala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor a souběžně i oprava přilehlého Rabínského domu. Celkové náklady na opravu dosáhly 100 milionů korun, majoritní podíl byl hrazen prostřednictvím dotací Evropské unie (IROP), zbylou část hradila Židovská obec Plzeň. Projekčně stojí za revitalizací architektonický Atelier Soukup, Opl, Švehla.

Tóra, která se bude do svatostánku ve Velké synagoze vkládat je největší v Plzni. O tom, že plzeňská Tóra není z Plzně jsme se dozvěděli teprve před několika týdny a pokud Vás detektivní bádání po jejím osudu zajímá, přijďte 6. dubna od 18.00 do Domu šámese u Staré synagogy, kde pořádáme besedu na toto téma.

Svitek byl nedávno díky sbírce OZDOBME NAŠI TÓRU vybaven novou korunou, štítem a ukazovátkem. Autorem a realizátorem návrhu je český návrhář a šperkař Petr Vogel. Na tvorbě ozdob se podílel i významný český klenotník a šperkařský mistr Jiří Urban.

DATUM KONÁNÍ

10/04/2022

18:00

MÍSTO KONÁNÍ

Velká synagoga

CENA

Zdarma Kč 

ÚČINKUJE

Kajetán