Absolutní vítěz Porta musicae Liberec 2022

Ve dnech 17.–19. listopadu 2022 se z pověření Ministerstva kultury ČR uskutečnil již 13. ročník celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2022. Soutěž je koncipována dle mezinárodních pravidel, umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů.

Letošní ročník, pořádaný NIPOS-ARTAMA a Kruhem přátel Severáčku z. s. poprvé v Liberci, hostil 9 dětských sborů z celé České republiky, rozdělených do 2 soutěžních kategorií dle věku dětí.

S Kajetánem jsme do Liberce dorazili ve čtvrtek 17. listopadu odpoledne a nemohli jsme se dočkat večerního zahajovacího koncertu, na kterém vystoupily 2 dětské sbory s dlouholetou tradicí – pořádající Severáček z Liberce a pražský Kühnův dětský sbor. Koncert v zaplněném divadle F. X. Šaldy – tolik podobném našemu Velkému divadlu v Plzni – zakončil společný zpěv všech asi 400 přítomných dětských zpěváků.

V pátek již probíhaly v aule Technické univerzity oba soutěžní bloky. Dopoledne, kdy spolu měřily síly mladší sbory z I. kategorie, jsme s Kajetánem na krátké zkoušce dolaďovali poslední detaily našeho plánovaného vystoupení. Po obědě jsme vyrazili natěšeni a plni očekávání na místo soutěže samotné. Na pódium jsme vstupovali jako jedna duše a jedno tělo, naladěni na stejnou notu a s cílem potěšit uši poroty i všech posluchačů v aule. Mezi nimi byla většina členů přítomných sborů z I. i II. kategorie, jejich sbormistři i seminaristé, kteří měli paralelně se soutěží sbormistrovské workshopy Klubu sbormistrů.

Po rozborovém semináři s porotou složenou z předních českých sbormistrů (Zdena Součková, Helena Stojaníková, Josef Zajíček, Lukáš Holec a Marek Valášek) jsme se již nemohli dočkat podvečerního koncertu všech zúčastněných sborů spojeného s vyhlášením výsledků.

Vítězem I. kategorie se stal vynikající počernický sbor Rokytka pod vedením Andrey Čančarové Houfkové. Poté přišlo na řadu vyhlášení výsledků kategorie starších sborů.

Nejprve jsme získali Zlaté pásmo a Speciální cenu za inspirativní práci s dětským sborem. Děti propukly v jásot. To ovšem mělo mít pokračování, o kterém jsme si netroufli ani snít. Porota nás totiž vzápětí vyhlásila jako vítěze II. kategorie a když vyřkla jméno Kajetán v souvislosti s předáním diplomu pro Absolutního vítěze celé soutěže, děti plakaly dojetím a celý sál aplaudoval ve stoje. Vzájemné spontánní a upřímné projevy členů ostatních sborů nás ohromily a zůstanou v našich srdcích ještě dlouho.

Páteční večer pokračoval pro všechny sbory v liberecké iQLANDII, jejíž točité schodiště děti rozezpívaly společnými písněmi. Poté již měly celý areál pouze samy pro sebe a zbytek večera si náramně užily.

V sobotu ráno jsme se ještě naposledy ze všemi setkali v krásném několikapatrovém vestibulu ZUŠ Liberec a na ochozech školy jsme si na rozloučenou společně zazpívali.

Velký dík patří všem organizátorům za vřelé přijetí a hladký průběh celé soutěže. V Liberci jsme se cítili jako doma a budeme na něj vzpomínat vždy s velkou láskou. Vzpomínky na soutěž si můžete prohlédnout ve fotogalerii.