Slavnostní znovuotevření Velké synagogy v Plzni

V neděli 10. dubna se po tříleté rekonstrukci za sto milionů korun otevřela Velká synagoga v Plzni. Ta je druhá největší v Evropě a jedna z pěti největších na světě. V 17 hodin vyšel průvod stovek lidí ze Staré synagogy přes Smetanovy sady a Klatovskou třídu, který přenášel svitek Tóry, prvních pět knih Mojžíšových z roku 1896.

Po proslovech již následoval hudební program, zněly skladby inspirované židovskými modlitbami upravené pro danou příležitost. Zazněla také symfonie Dětské transporty do Terezína – 5774. Skladby secvičili žáci z plzeňských základních uměleckých škol a dětského sboru Divadla J. K. Tyla Kajetán za doprovodu studentů Konzervatoře Plzeň pod taktovkou dirigenta Jiřího Štrunce. Dramaturgem slavnostního večera byl Peter Györi.

Podívejte se na fotky ze znovuotevření synagogy v naší galerii a také video!

Více informací o znovuotevření Velké synagogy najdete zde.