Děkujeme za sponzorský dar společnosti VIS!

Děkujeme za finanční dar firmě Veřejná informační služba, zejména panu řediteli Ing. Vladimíru Burešovi a paní Janě Krejsové, kterým v této době není lhostejná oblast kultury a práce s dětmi v online prostředí. Díky štědrému daru jsme pořídili nový fotoaparát. Ten bude v současné situaci sloužit k natáčení kvalitních videí pro všechna oddělení Kajetána. Ta jsou nezbytnou součástí dnes již roční práce ve virtuálním světě sborových zkoušek. V budoucnu ho naplno využijeme k pořízení záznamů z našich koncertů, vystoupení i soustředění.
Ještě jednou vřelé díky!

Goskobela z. s. a Kajetán – Dětský sbor opery DJKT