Požehnané Vánoce přeje Kajetán

Sbormistryně Anna-Marie Lahodová napsala pro koncertní sbor píseň Vánoční snění, kterou s dětmi v rámci online výuky také nacvičila.

Touto písní Vám Kajetán přeje požehnané Vánoce!


Listí už dávno leží v blátě
Poslední vlaštovka křídly zamávala
Tma vkrádá se do večerního šera
A brzy budou Vánoce

Klid do našich srdcí ať vklouzne tiše
Pod stromečkem každý najde to, co hledá
Přestane nám hlady kručet v břiše
Když k večeři schováme si světlo od oběda

Vánoční snění celý svět změní

Andělé přišli ohřát se k peci
Ze stráže mají už peří polámané
Je slyšet smích a dovádění dětí
Na stole voní ovoce

Světlo ať svítí v nás do tmavé noci
A jiskra radosti život náš zahřeje
Daruj svůj úsměv aspoň o Vánocích
Ten rozpustí v srdci i ty nejhlubší závěje

Vánoční snění celý svět změní

Vánoční snění | Kajetán